Go to main content.

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek www.alcon.hu

2019.04.09.

1. Elfogadás

Az Ön www.alcon.hu weboldalra (a továbbiakban Weboldal) történő belépése és a Weboldal használata az alábbi Felhasználási Feltételek és valamennyi alkalmazandó jogszabály betartásával történhet. A Weboldalra történő belépéssel és annak böngészésével Ön – bármely korlátozás vagy megszorítás nélkül – elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az e Weboldal használatára vonatkozóan Ön és az Alcon Hungária Kft. között a felhasználási feltételek tárgyában létrejött minden más megállapodás érvényét és hatályát veszti.

2. Egészségügyi információk/feltételek

Az e weboldalon található termékinformációkat az Alcon Hungária Kft. nyújtja, és azok kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Egyes gyógyszertermék és gyógyászati segédeszköz csak orvosok által felírt receptre kaphatóak, és előfordulhat, hogy nem minden ilyen termék kapható valamennyi országban. Bármilyen terméket érintő információknak nem célja, hogy teljes körű egészségügyi tájékoztatást nyújtson. AMENNYIBEN ÖNNEK VALAMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁJA VAN, HALADÉKTALANUL KERESSE FEL SAJÁT KEZELŐ VAGY HÁZI ORVOSÁT VAGY EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁT. NEM NYÚJTUNK SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSI DIAGNÓZIST VAGY VALAMELY KONKRÉT BETEGRE VONATKOZÓ KEZELÉSI TANÁCSADÁST. Mindenkor szerezzen be teljes körű egészségügyi tájékoztatást gyógyszereiről, gyógyászati segédeszközeiről valamint egyéb egészségügyi termékekről (beleértve azok kedvező gyógyászati felhasználásait és lehetséges mellékhatásait is), olyan módon, hogy közvetlenül az Ön számára azokat ajánló vagy rendelő orvosával, illetve adott esetben más egészségügyi tanácsadójával beszéli meg a gyógyszer(ek), gyógyászati segédeszközök valamint egyéb egészségügyi termékek (ideértve különösen de nem kizárólagosan a gyógyászati segédeszköznek nem minősülő orvostechnikai eszközöket) megfelelő felhasználását. 
Az egészségügyi szakemberek teljes körű gyógyászati információkat szerezhetnek a termékek alkalmazási előírásaiból, használati útmutatóiból és betegtájékoztatóiból. Az ilyen termékekre vonatkozó információk az egyes országokban eltérőek lehetnek, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a betegek, orvosok és más egészségügyi szakemberek ellenőrizzék a szabályozó hatóságoknál a saját országukra vonatkozó információkat. Ezen kívül a jelenlegi szabályozások számos országban korlátozzák (vagy akár tiltják is egyes esetekben) azt a lehetőséget, hogy az Alcon Hungária Kft. a vényköteles vagy egyéb termékeire vonatkozóan közvetlenül adjon tájékoztatást és/vagy válaszoljon a betegek kérdéseire, ennek megfelelően Magyarországon a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a vényköteles vagy egyéb termékekre vonatkozóan nem adhatunk információt a betegeknek. Az Alcon Hungária Kft. mindenkor a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően válaszolni fog és tájékoztatást fog adni az Ön kezelőorvosától illetve a szakképzett egészségügyi szolgáltatójától származó kérdésekre.

3. Az információk felhasználása

Ön szabadon böngészhet a Weboldalon, azonban az e Weboldalról származó információkat – beleértve bármely szöveget, képet, hangfelvételt és videofilmet (a továbbiakban „Információk”) – kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználására érheti el, töltheti le vagy használhatja fel. Az Alcon Hungária Kft. írásbeli engedélye nélkül Ön nem forgalmazhatja, nem módosíthatja, nem továbbíthatja, nem használhatja fel újra, nem helyezheti fel ismételten, és nem használhatja kereskedelmi célokra az Információkat. Ön köteles megtartani és reprodukálni valamennyi olyan szerzői jogi tájékoztatást vagy egyéb tulajdonjogi tájékoztatást, amely az Ön által letöltött Információkban szerepel. Minden, amit ezen a Weboldalon lát vagy olvas, szerzői jogi védelem alatt áll (hacsak ezzel ellentétes tájékoztatást nem kap), és az Alcon Hungária Kft. írásbeli engedélye nélkül kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben vagy a Weboldalon szereplő szövegben foglaltak szerint használható fel. A fenti korlátozott felhatalmazás kivételével, semmilyen engedélyt vagy jogot nem adnak az Ön részére, illetve nem ruháznak Önre az Információkra vonatkozóan, illetve az Alcon Hungária Kft. vagy bármely más fél szerzői jogai tekintetében.

4. Védjegyek / tulajdonosi jogok

A Weboldalon – akár nagybetűvel szedve, akár nem, illetve akár a védjegy jelképpel együtt, akár a nélkül – megjelenő valamennyi terméknév az Alcon Hungária Kft. és/vagy más felek védjegye. Ez a Weboldal tartalmazhatja vagy hivatkozással említheti továbbá az Alcon Hungária Kft. és/vagy más felek szabadalmait, tulajdonosi információit, technológiáit, termékekeit, eljárásait vagy egyéb tulajdonosi jogait. Az Alcon Hungária Kft. és/vagy más felek ilyen védjegyeire, szabadalmaira, üzleti titkaira, technológiáira, termékekeire, eljárásaira vagy egyéb tulajdonosi jogaira vonatkozóan semmilyen engedélyt vagy jogot nem adnak az Ön részére, illetve nem ruháznak Önre.

5. Felelősség kizárása

Bár az Alcon Hungária Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az Információk pontosak és naprakészek legyenek, előfordulhat, hogy az Információk technikai pontatlanságokat vagy nyomdahibákat tartalmaznak. Az Alcon Hungária Kft. jogosult arra, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassa, helyesbítse és/vagy továbbfejlessze az Információkat, valamint az ilyen információkban ismertetett termékeket és programokat. Az Alcon Hungária Kft. nem nyújt szavatosságot és nem tesz jognyilatkozatot az Információk bármelyikének pontosságát illetően. Az Alcon Hungária Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Weboldal tartalmának esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért. VALAMENNYI INFORMÁCIÓT „AHOGYAN VAN” („AS IS”) ALAPON NYÚJTANAK. AZ ALCON HUNGÁRIA KFT: NEM NYÚJT SZAVATOSSÁGOT AZ E WEBOLDALON SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK HIÁNYTALANSÁGÁT VAGY PONTOSSÁGÁT, ILLETVE AZOK LEHETSÉGES FELHASZNÁLÁSAIT ILLETŐEN. KÖVETKEZÉSKÉPPEN A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK KÖRÜLTEKINTŐEN ÉRTÉKELNIÜK KELL AZ INFORMÁCIÓKAT. SEM AZ ALCON HUNGÁRIA KFT., SEM BÁRMELY EGYÉB ALCON CÉGCSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALAT, VAGY A JELEN WEBOLDAL LÉTREHOZÁSÁBAN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY AZ ÖN RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY MÁSIK FÉL NEM FELELŐS SEMMIFÉLE OLYAN KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY EGYÉB KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDALHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL, ANNAK FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÁS LEHETETLENSÉGÉBŐL, ILLETVE A WEBOLDAL TARTALMÁNAK HIBÁIBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGAIBÓL FAKAD. Egyes országok nem engedik meg a szavatosságok kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárás Önre nem vonatkozik. Ezen kívül az Alcon Hungária Kft. nem vállal felelősséget – és nem felelős – az Ön számítógépes berendezéseiben vagy egyéb tulajdonában annak nyomán keletkezett károkért (vagy az azokat esetleg megfertőző vírusokért), hogy Ön belépett a Weboldalra és felhasználta vagy letöltötte az Információkat. Az Alcon Hungária Kft.  jogosult arra, hogy értesítés és kötelezettség nélkül bármikor megszüntesse ezt a Weboldalat.

6. Az Ön által részünkre szolgáltatott információk

Bármely olyan közlés vagy anyag, amelyet Ön elektronikus levélben vagy más módon a Weboldalra továbbít (beleértve bármely adatot, kérdést, észrevételt, javaslatot és hasonlót), bizalmasan és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával, az Adatvédelmi Irányelveinkkel összhangban kezelünk. Az Alcon Hungária Kft. továbbá – az Ön részére járó ellentételezés nélkül – szabadon felhasználhat bármely olyan ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amely az Ön által bármely célból a Weboldalra küldött közlésben szerepel, beleértve többek között a termékek ilyen információk felhasználásával történő kifejlesztését, gyártását és piaci forgalomba hozatalát.

7. Globális termékek

Ez a Weboldal tartalmazhat globális termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkat is, amely termékek és szolgáltatások közül nem mindegyik érhető el minden országban. A jelen Weboldalon valamely termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás nem jelenti hallgatólagosan azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az Ön országában is rendelkezésre áll vagy rendelkezésre fog állni. A jelen Weboldalon hivatkozott termékekre az egyes felhasználási országok szerint eltérő szabályozási követelmények vonatkozhatnak. Ebből következően előfordulhat, hogy a Weboldal látogatóit arról értesítik, hogy e Weboldal egyes részei kizárólag bizonyos egészségügyi szakemberek részére, illetve csak egyes országok látogatói részére készültek. A jelen Weboldal szereplő semmilyen elem sem értelmezhető bármiféle olyan termékre, illetve bármely termék olyan felhasználására vonatkozó hirdetésként vagy értékesítés-ösztönzésként, amely terméket, illetve felhasználást az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályai és előírásai nem engedélyezik. 

8. A jelen Weboldalra mutató hivatkozások

Az Alcon Hungária Kft. nem vizsgálta felül azokat a harmadik fél weboldalakat, amelyek hivatkozást tartalmaznak erre a Weboldalra, és nem felelős az ilyen weboldalon kívüli oldalak vagy a Weboldalhoz hivatkozással kapcsolt egyéb weboldalak tartalmáért. Amennyiben Ön a weboldalát hivatkozással ehhez a Weboldalhoz kívánja kapcsolni, akkor csak a kezdőlapra hivatkozhat. Nem hivatkozhat e Weboldalon belül semmilyen másik oldalra sem az Alcon Hungária Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen Weboldalon egy vagy több részének valamely harmadik fél weboldalán írásbeli hozzájárulás nélkül történő idézése vagy felhasználása szintén tiltott.

10. Egyéb weboldalakra mutató hivatkozások

A jelen Weboldal látogatóinak kényelmének és érdeklődésének kiszolgálása érdekében elhelyezhetőek harmadik fél weboldalakra mutató hivatkozások. A harmadik fél weboldal felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei eltérőek lehetnek. Az Alcon Hungária Kft. nem vállal felelősséget a tőle mások felé mutató hivatkozásokért, és különösen nem felelős az utóbbiak tartalmának pontosságáért vagy jogszerűségéért. Nem vállalunk semmiféle olyan felelősséget, amely harmadik felek adatvédelmi irányelveinek bármely megszegéséből vagy hiányosságából fakad.

11. Hozzászólások a Weboldalon

Bár az Alcon Hungária Kft. időről időre ellenőrizheti vagy felülvizsgálhatja a Weboldalon folyó vitákat és csevegéseket, valamint az ott található hozzászólásokat, küldeményeket, hirdetőtáblákat és hasonlókat, az Alcon Hungária Kft.-nek ez nem kötelessége. Az Alcon Hungária Kft. nem vállal olyan felelősséget vagy kötelezettséget, amely bármely ilyen hely tartalmából fakad, továbbá nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget semmiféle olyan hibáért, gyalázkodásért, becsületsértésért, rágalmazásért, mulasztásért, valótlanságért, obszcenitásért, pornográfiáért, kegyeletsértésért, veszélyeztetésért, bizalmas adatok feltárásáért vagy pontatlanságért, amely a Weboldal e helyein található információk bármelyikében szerepel. Tilos közzétenni vagy továbbítani bármely jogellenes, fenyegető, becsületsértő, gyalázkodó, obszcén, megbotránkoztató, felbujtó, pornográf vagy kegyeletsértő anyagot, illetve bármely olyan anyagot, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősségre vonást eredményez vagy egyéb módon jogszabályt sért, illetve amely ilyen magatartásra ösztönöz. Az Alcon Hungária Kft. teljes mértékben együttműködik minden olyan rendfenntartó hatósággal vagy bírósági határozattal, amely azt igényli, illetve amely arra utasítja az Alcon Hungária Kft.-t, hogy tárja fel azon személy kilétét, aki ilyen információkat vagy anyagokat helyezett fel a Weboldalra.

12. Következmények

Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy Ön megsértette a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt feltételek és kikötések bármelyikét, késedelem nélkül korrekciós intézkedéseket hozhatunk, beleértve azt a lépést is, hogy megakadályozzuk a felhasználót az Alcon Hungária Kft. által kínált szolgáltatások használatában, és hogy bármikor és értesítés nélkül eltávolítsunk bármely olyan információt, adatot és tartalmat, amelyet a felhasználó helyezett el a Weboldalon. Amennyiben a feltételek Ön által történt megszegése a számunkra kárt okozott, akkor – saját kizárólagos döntésünk szerint – kártérítési igénnyel léphetünk fel Önnel szemben.

13. Módosítások

Az Alcon Hungária Kft. bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket olyan módon, hogy frissíti ezen Felhasználási Feltételeket. Önre kötelezőek ezek az átdolgozott változatok, ezért időről időre ajánlott felkeresnie ezt az oldalt, hogy áttekintse azokat az akkor érvényes Felhasználási Feltételeket, amelyek éppen aktuálisak.